Welkom,                  Vlag van Israël Surinaamse vlag

DOEL

De doelstelling van het Israël Comite Suriname (ICS) is de unieke plaats van land en volk van Israël als “Gods  oogappzeven armige Joodse kandelaarel”, bekend te maken onder Christenen in Suriname en deze erop te wijzen hoe belangrijk het is om te bidden voor dit land en volk (“Ik zal zegenen, wie u zegenen” Genesis 12:3). Dit moet ertoe leiden dat het Lichaam van Christus in Suriname daadwerkelijk in gebed staat achter Israël en Gods plannen met deze natie.

 

MISSIE'

Dit doel wil ICS bereiken door:

 1. Regelmatig Israël-avonden te organiseren t.b.v. in de eerste plaats Christelijke voorbidders (intercessors)
  en voor andere Christenen.
 2. Diverse gemeenten te bezoeken om het belang van het bidden voor Israël uit te leggen en om samen met
  hen daadwerkelijk in gebed te gaan.
 3. Het houden van Israël Conferenties en nachtwaken. Op deze conferenties wordt er gebeden voor Israël en
  ook worden er diverse thema’s Israël rakende gepresenteerd.
 4. Christenen te stimuleren en op te roepen deel te nemen aan de jaarlijkse Gebed Convocatie van het
  “Jeruzalem House of Prayer For All Nations” (JHOPFAN) te Jeruzalem, waar er voor de hele wereld gebeden wordt en in het bijzonder voor Israël.
 5. Door middel van radio en T.V. programma’s de visie en het doel van het Comité door te geven aan een groter publiek.
 6. Het opzetten en beheren van het Nationaal Israel Huis van Gebed: 'Beth Shalom' , aan de Louis Goveiastraat 57 te Paramaribo Noord (zie link).
 7. Het doen uitgeven van Nieuwsbrieven, flyers e.a. om het grote belang van Israel als zegen voor onze Natie bekend te maken.

 ***** THIS WEBPAGE IS NOW UNDER CONSTRUCTION  *****